News & Update

Business Administration Fall Semester 2017-2018 MidTerm Exam Schedules

Thu, Oct 19, 2017

Business Administration Fall Semester 2017-2018 Midterm Exam Schedules  have been set.

 [More....]


1  2  3  4  5

 
 
 
 
 

EVENTS

    • EELU International Conference on E-learning 2012  [More...]

 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu

Staff List


Dr. Sami Mohmaed Nassar            Dean                               snassar@eelu.edu.eg

 

Dr. Alaa Eldin Mohamed Kafafi   Professor                         akafafy@eelu.edu.eg

 

Dr. Mohamed Ibrahim Eldesouky Professor                         meldesouky@eelu.edu.eg

 

Dr.Nabil Gad Azmy                      Professor                          nazmy@eelu.edu.eg

 

Dr.Amani Saieda Sayed                Ass. Professor                  asaied@eelu.edu.eg

 

Dr.Mohammed Fathi EL Zayat     Lecturer                           melzayat@eelu.edu.eg

 

Dr. Hasan Diab Ghanem               Lecturer                            hdiab@eelu.edu.eg

 

Dr. Mohamed Elsayed AL Nagar Lecturer                            malnagar@eelu.edu.eg

 

Hebatullah Ahmed Ezz                 Teaching Assistant           hebaezz@eelu.edu.eg